Politica de achiziționare a cursurilor on-line prin platforma www.scoala-evelyn.ro EVELYN RESOURCE CENTER SRL pune la dispoziție utilizatorilor achiziționarea de cursuri acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației sau în regim de cursuri de formare continuă certificate de furnizor. Tarifele și specificațiile cu privire la eligibilitatea participării sunt afișate pe pagina fiecărui curs prezent pe pagina de website https://scoala-evelyn.eu.

Pachetele propuse vin cu o serie de beneficii și condiții care sunt trecute pe pagina de website https://scoala-evelyn.eu/termeni-si-conditii/ iar condițiile financiare pe pagina fiecărui curs în parte. Utilizatorii au dreptul sa aleagă oricare pachet prezentat pentru a le achiziționa cu plata prin card bancar dar și cu plata ulterioară prin ordin de plată. Pachetele de servicii sunt puse la dispoziția utilizatorilor la adresa website-ului https://scoala-evelyn.eu și pot fi achiziționate prin lansarea unei comenzi.

Pachetele de servicii de formare profesională reprezintă un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achiziționate parțial.

Utilizatorul va accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru participarea certificată/acreditată sau neacreditată cu plata cu cardul online prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA.RO

Pentru finalizarea comenzii utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA.RO.

După efectuarea plății, utilizatorul va primi din partea EVELYN RESOURCE CENTER SRL un mesaj de confirmare prin e-mail. De la momentul primirii mesajului de confirmare a comenzii, în maxim 3 zile beneficiarul va primi un document fiscal (factură fiscală) care conține toate specificațiile cu privire la serviciile de formare profesionale achiziționate.

În cazul în care detaliile serviciilor nu sunt afișate corect în factura fiscală, beneficiarul are obligația de a notifica EVELYN RESOURCE CENTER SRL pe adresa de e-mail: birou@scoala-evelyn.eu

Politica de livrare a serviciilor achiziționate cu plata online cu cardul

 EVELYN RESOURCE CENTER SRL are obligația să:
a) organizeze instruirea cursanților conform datelor afișate pe site-ul scoala-evelyn.ro,
b) să livreze în timp util materialele conținute în pachetele de curs. În funcție de condițiile concrete de execuție materialele de curs pot fi livrate și în tranșe
c) să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor/datelor trimise de cursanți pentru înscriere, lucrărilor/aplicațiilor prezentate pe parcursul cursului, precum și asupra notelor acestora la lucrări și examen,
d) să ofere condiții tehnice și materiale de organizare a cursului: sala virtuală de curs, informații clare cu privire la derularea sesiunilor de training,
e) în situația excepțională în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, EVELYN RESOURCE CENTER SRL se obligă să anunțe persoanelor înscrise noile date de desfășurare ale cursului și va garanta un loc în cadrul noii sesiuni sau, la cererea expresă, va restitui integral contravaloarea cursului,
f) să notifice orice modificare survenită în graficul derulării programelor de perfecționare

Clientul are obligația să:
a) să înțeleagă că plata serviciilor reprezintă o solicitare fermă și că nu există posibilitatea de retur ci doar de amânare / reprogramare,
b) să verifice din timp dacă toate actele necesare înscrierii au fost luate în evidență și înregistrate de EVELYN RESOURCE CENTER SRL până la data limită pentru înscriere,
c) să se informeze din timp asupra datei de începere a cursului și a locului de desfășurare,
d) să verifice adresa de e-mail comunicată prin formularul de înscriere completat online https://scoala-evelyn.eu,
e) să înțeleagă că EVELYN RESOURCE CENTER SRL nu se face responsabil pentru neverificarea de client a emailului sau a informațiilor puse la dispoziția clientului pe website-ul https://scoala-evelyn.eu,
f) să înteleagă că modificarea unui formator/lector/invitat nu reprezintă o modificare substanțială a derulării contractului,
g) să ridice personal certificatul de absolvire sau printr-un împuternicit de la sediul EVELYN RESOURCE CENTER SRL din Timișoara, str. Simion Barnutiu 83C, jud. Timiș în intervalul orar 10:00 – 16:00. Împuternicitul dumneavoastră va trebui să dețină și să prezinte acest document în original (nu se acceptă copii sau documente printate color). Termenul legal de eliberare a certificatului de absolvire este de 2 ani. După depășirea termenului de 2 ani, pentru ridicarea certificatului de absolvire, va trebui să achitați o taxă suplimentară în valoare de 500 lei. Taxa poate fi achitată prin ordin de plată (Beneficiar: EVELYN RESOURCE CENTER SRL, CUI RO 30670312, Cod Iban: RO78BTRLRONCRT0606227301, detalii plată: taxa de eliberare certificat după 2 ani pentru numele și prenumele dumneavoastră) sau prin card bancar în momentul eliberării.

Politica de anulare / retur a serviciilor achiziționate și plătite prin ordin de plată sau prin card bancar

EVELYN RESOURCE CENTER SRL nu este obligat și nu va restitui nici unui client contravaloarea pachetului dacă acesta a fost achiziționat cu succes în urma unei înscrieri prin platforma https://scoala-evelyn.eu, deoarece serviciul este considerat un serviciu intelectual 100% activ spre avantajul clientului și conține un discount acordat tocmai pentru asumarea participării.

În situația în care clientul care a achiziționat prin plata cu cardul online a unui serviciu de formare profesională la care din motive obiective nu poate participa, EVELYN RESOURCE CENTER SRL va putea să reprogrameze participarea la o sesiune viitoare și va percepe un cost suplimentar. Prezenta prevedere se extinde asupra taxei de reprogramare a unui examen aferent unei sesiuni de formare profesională menționată în termeni și condițiile capitolul III pct. 1.2.

În situația excepțională, din vina exclusivă a furnizorului, în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, EVELYN RESOURCE CENTER SRL se obligă să restituie integral contravaloarea cursului în urma unei solicitări exprese formulate din partea clientului prin e-mail: birou@scoala-evelyn.eu

Clienții au dreptul de a contesta serviciile din factura emisă de platforma https://scoala-evelyn.eu în termen de 24 ore, iar EVELYN RESOURCE CENTER SRL va analiza situația și va prezenta clientului un punct de vedere. Daca se dovedește contestația ca fiind admisibilă va returna sumele achitate.