NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE EVELYN RESOURCE CENTER SRL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), EVELYN RESOURCE CENTER SRL are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

În ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal pe care EVELYN RESOURCE CENTER SRL o efectuează, aceasta se realizează atât prin mijloace manuale, cât și prin mijloace automatizate.

Scopurile pentru care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal, în principal, sunt:

I. Executarea contractelor încheiate între EVELYN RESOURCE CENTER SRL și dvs.;

II. Înscrierea la cursurile de formare profesională sau la workshop-uri;

III. Eliberarea de diplome și certificate;

IV. Recrutarea și/ sau angajarea personalului;

V. Noutăți comerciale sub forma newsletter-lor, etc.;

Datele cu caracter personal pe care EVELYN RESOURCE CENTER SRL le prelucrează depind în funcție de scopurile prelucrării mai sus menționate, însă vom avea nevoie de la dvs.,

 pentru a putea îndeplini scopurile, de următoarele date cu caracter personal:

I. Nume si prenume;

II. Adresă de domiciliu;

III. Adresă de e-mail (dacă este personală);

IV. Date cu caracter personal conținute în Cartea de identitate, însă și în documentele de studii: CNP, dată naștere, locul nașterii, funcție, etc.; Adresă IP; Identificator de modul Cookie, etc.

EVELYN RESOURCE CENTER SRL,  CIF RO30670312 Str. Simion Barnutiu 83C, Timișoara, jud. Timiș. Tel: 0745 610 300, E-mail: birou@scoala-evelyn.eu Web-site: www.scoala-evelyn.ro

La aceste date cu caracter personal au acces și au drept de prelucrare doar persoanele desemnate intern, prin fișa postului.

Vă asiguram de securitatea și confidențialitatea pe care le avem în relația cu dumneavoastră. Intern avem implementate proceduri privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, însă dispunem și de un sistem informatic care ne protejează în fiecare zi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către destinatari, împuterniciți, ori terți, după caz (autorități publice centrale/ locale, instituții de învățământ și educație, organizații profesionale, Comisii de autorizare a furnizorilor de Formare Profesională, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Calificări, etc.) sau altor colaboratori, însă numai după ce vă anunțăm.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de următoarele drepturi:

I. dreptul de acces,

II. dreptul de rectificare,

III. dreptul de ștergere a datelor,

IV. dreptul de restricționare a prelucării,

V. dreptul de portabilitate a datelor,

VI. dreptul la opoziție,

VII. dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere în scris, pe adresa de e- mail: birou@scoala-evelyn.eu

Pentru că dorim să respectăm întocmai Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă vom răspunde în maximum 30 zile de la primirea cererii și vă vom înainta un răspuns.

 Din păcate, avem și o serie de limitări în ceea ce privește ștergerea datelor cu caracter personal, iar acestea sunt legate de situațiile în care v-am avut ca beneficiari ai cursurilor noastre de formare profesională sau în ceea ce privește contractele individuale de muncă, motive pentru care avem nevoie să vă păstrăm datele așa cum cere legea.

Totuși, dacă nu sunteți de acord cu prelucrările efectuate de EVELYN RESOURCE CENTER SRL, vă rugăm să nu utilizați serviciile pe care le oferim.